PRZYCZYNY WAHAŃ CYKLICZNYCH


PRZYCZYNY WAHAŃ CYKLICZNYCH:

*TEORIE NEOKLASYCZNE*

Założenie: system gospodarczy ma właściwość stabilności tzn. po każdym zakłóceniu powraca do stanu równowagi

Czynniki zakłócające równowagę to czynniki zewnętrzne (pozaekonomiczne otoczenie systemu gospodarczego).
Czyli na ogół są stabilne, ale pojawiają się czynniki, które to zakłócają.

Przykłady teorii neoklasycznych (egzogenicznych) [dopis: przykłady czynników zewnętrznych] :
- teorie plam na słońcu ? wtedy kluczowe było rolnictwo. [albo urodzaj, albo okres suszy/ powodzi, załamanie.]
-teoria innowacji ? nowe technologie ? czynniki pobudzające gospodarkę
-teoria cyklu politycznego ? czynnikiem zewnętrznym jest polityka
*TEORIE KEYNESISTOWSKIE (endogeniczne)* :
Przyczyny cyklicznych wahań wynikają z ?reguł gry? gospodarki rynkowej:
-ekspansja kończy się bo konsumpcja nie rośnie równie szybko jak DN
-faza spadkowa osiąga kres gdyż konsumpcja nie spada równie szybko jak DN [Dochód Narodowy].
To jest przyczyna kryzysu.
TEORIA INNOWACJI ? OŻYWIENIE GOSPODARKI
ZASADA MNOŻNIKA ? wzrost popytu inwestycyjnego powoduje zwielokrotniony wzrost dochodu narodowego
delta Y = M delta I
ZASADA AKCELERACJI : zmiana dochodu narodowego powoduje z pewnym opóźnieniem zwielokrotnienie zmiany inwestycji indukowanych [pobudzanych].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>